09122071683 - 02632224462

پاسخگویی : ساعت 9 - 17:30

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کاربران و همکاران گرامی را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.
درصورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید.
بدیهی است تمام پیام های ارسالی پس از مطالعه، بررسی و درصورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی می گردد.
ایمیل مستقیم مدیریت جهت بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات با حفظ اطلاعات:print_nash@yahoo.com